Sabtu, 13 Juni 2015

Juni 13, 2015 -

Gladhen Piwucalan 5

Gladhèn 1 

1. Punapa ingkang dipunwastani undha – usuk basa punika ? Wangsulan :………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………….................................................................................... ....................................................................................................................
2. Tetembungan basa ngoko adatipun kaginakaken salebeting pacelathon utawi pangandikan ingkang ? Wangsulan :…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..............................
3. Tetembungan basa krama inggil adatipun kaginakaken salebeting pacelathon utawi pangandikan ingkang ?

Gladhèn 3