Rabu, 15 Desember 2010

Desember 15, 2010 -

Tanggap Wacana

Padha dirungokake utawa disemak bab tanggap wacana iki pamrihe  upama ngelakoni ora bakal nunak-nunuk. Tanggap wacana iku aweh tanggapan utawa tembung liyane sambutan marang sawijining kaperluan. bakune ndherek menawa lagi nandang reribet.

Dene urut-urutane wong pidhato iku kurang luwih mangkene:
1. Salam pambuka
2. Purwaka atur pakurmatan lan atur panuwun marang para tamu undhangan
3. Ngaturaken rasa syukur marang Gusti
4. Wose utawa wigatine perlu
5. Pangarep-arep pamuji karahayon
6. Wasana utawa panutup