Facebook  Twitter  Google+ Instagram Path Yahoo
Anda hadir pada

Sugeng Rawuh ing Pelajaran Basa Jawa - Materi Bahasa, Sastra, lan budaya Jawa - Herjawa tansah nyuguhaken babagan istimewa kagem panjenengan sadaya, ingkang utama perkawis pelajaran bahasa Jawa. Sadaya ingkang ngemu babagan Basa Jawa badhe terus-terusan diupdate lan punika wau namung kagem panjenengan sageda sakeca wonten ing Herjawa. Panjenengan ugi saged ngirim saran utawa masukan mbangun ing herjawa@gmail.com. Maturnuwun

Babagan kawruh ingkang saged dipun bikak inggih punika:

 
Blogger Templates