Gladhen Piwucalan 5 Gladhen Piwucalan 5

Gladhèn 1  1. Punapa ingkang dipunwastani undha – usuk basa punika ? Wangsulan :………………………………………………...

Baca selengkapnya »
6/13/2015

Piwulang 5 Budi Pekerti Piwulang 5 Budi Pekerti

Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai karangan non sastra ...

Baca selengkapnya »
6/13/2015

Gladhen Piwucalan 4 Gladhen Piwucalan 4

Gladhen 3  Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi mènèhi tandha ping (X) ; 1. Tembang Maca...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Piwucalan 4 Macapat Piwucalan 4 Macapat

Standar Kompetensi  Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Gladhen Piwucalan 3 Gladhen Piwucalan 3

Gladhèn 1 Seratan Jawa nginggil punika cobi salinen salebeting aksara Latin !!! Wangsulan : ...............................................

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Piwucalan 3 Pustaka Jawa Piwucalan 3 Pustaka Jawa

Standar Kompetensi Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan ...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Gladhen Piwulang 2 Gladhen Piwulang 2

A. Gladhèn  1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!! 1. Jinising tembang Jawa salebeting kawruh...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Piwulang 2 Campursari Piwulang 2 Campursari

Standar Kompetensi Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya ...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Gladhen Piwulang 1 Gladhen Piwulang 1

A. Gladhèn angka 1 Wangsulana pitakèn ngandhap punika ! 1. Punapa ingkang dipunwastani pranatacara / pranata adicara punika ? Wangsulan:...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Piwulang 1 Pranatacara Piwulang 1 Pranatacara

Standar Kompetensi  Memahahi berbagai wacana lisan sastra dan budaya Jawa dari berbagai sumber. Kompetensi Dasar  Memahami dan menanggap...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Purwakaning Atur Purwakaning Atur

Awit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawé urun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.  ...

Baca selengkapnya »
6/11/2015

Candhi Ijo Candhi Ijo

Candhi Ijo dhuwure 375 meter  saka lumahe banyu segara. Katemokake dening H.E. Doorepaal, saweneh...

Baca selengkapnya »
4/07/2015
 
- Herjawa - © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top