Lamaran Penganten Lamaran Penganten

Lamaran inggih punika rerangken tata cara parapara ingkang badhe bebesanan, salajengipun badhe t...

Baca selengkapnya »
08.09.00

Ancer Ancer Pakaryan Pranatacara Ancer Ancer Pakaryan Pranatacara

Supados saged pikantuk kasil pakaryan ingkang sae, kedah kagungan pathokan-pathokan kangge nindaka...

Baca selengkapnya »
09.47.00

Gladhen Piwucalan 5 Gladhen Piwucalan 5

Gladhèn 1  1. Punapa ingkang dipunwastani undha – usuk basa punika ? Wangsulan :………………………………………………...

Baca selengkapnya »
11.35.00

Piwulang 5 Budi Pekerti Piwulang 5 Budi Pekerti

Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai karangan non sastra ...

Baca selengkapnya »
10.09.00

Gladhen Piwucalan 4 Gladhen Piwucalan 4

Gladhen 3  Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi mènèhi tandha ping (X) ; 1. Tembang Maca...

Baca selengkapnya »
12.17.00

Piwucalan 4 Macapat Piwucalan 4 Macapat

Standar Kompetensi  Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan...

Baca selengkapnya »
12.03.00

Gladhen Piwucalan 3 Gladhen Piwucalan 3

Gladhèn 1 Seratan Jawa nginggil punika cobi salinen salebeting aksara Latin !!! Wangsulan : ...............................................

Baca selengkapnya »
11.29.00

Piwucalan 3 Pustaka Jawa Piwucalan 3 Pustaka Jawa

Standar Kompetensi Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan ...

Baca selengkapnya »
11.25.00

Gladhen Piwulang 2 Gladhen Piwulang 2

A. Gladhèn  1. Wangsulana pitakèn ngandhap punika !!! 1. Jinising tembang Jawa salebeting kawruh...

Baca selengkapnya »
08.39.00
 
- Herjawa - © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top