Pilih Background Kesukaan Anda :
 
 

Herman T Herman T Author
Title: Gladhen Piwucalan 5
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Gladhèn 1  1. Punapa ingkang dipunwastani undha – usuk basa punika ? Wangsulan :………………………………………………...
Gladhen Piwucalan 5
Gladhen Piwucalan 5

Gladhèn 1  1. Punapa ingkang dipunwastani undha – usuk basa punika ? Wangsulan :………………………………………………...

Baca selengkapnya »

Herman T Herman T Author
Title: Piwulang 5 Budi Pekerti
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai karangan non sastra ...
Piwulang 5 Budi Pekerti
Piwulang 5 Budi Pekerti

Standar Kompetensi Mengungkapkan gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai karangan non sastra ...

Baca selengkapnya »

Herman T Herman T Author
Title: Gladhen Piwucalan 4
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Gladhen 3  Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi mènèhi tandha ping (X) ; 1. Tembang Maca...
Gladhen Piwucalan 4
Gladhen Piwucalan 4

Gladhen 3  Wangsulana pitakon ngisor iki kanthi mènèhi tandha ping (X) ; 1. Tembang Maca...

Baca selengkapnya »

Herman T Herman T Author
Title: Piwucalan 4 Macapat
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Standar Kompetensi  Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan...
Piwucalan 4 Macapat
Piwucalan 4 Macapat

Standar Kompetensi  Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan...

Baca selengkapnya »

Herman T Herman T Author
Title: Gladhen Piwucalan 3
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Gladhèn 1 Seratan Jawa nginggil punika cobi salinen salebeting aksara Latin !!! Wangsulan : ...............................................
Gladhen Piwucalan 3
Gladhen Piwucalan 3

Gladhèn 1 Seratan Jawa nginggil punika cobi salinen salebeting aksara Latin !!! Wangsulan : ...............................................

Baca selengkapnya »

Herman T Herman T Author
Title: Piwucalan 3 Pustaka Jawa
Author: Herman T
Rating 5 of 5 Des:
Standar Kompetensi Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan ...
Piwucalan 3 Pustaka Jawa
Piwucalan 3 Pustaka Jawa

Standar Kompetensi Memahami berbagai wacana non sastra dan sastra dari berbagai media. Membaca dan ...

Baca selengkapnya »
 
 
 
Top