Rabu, 15 Desember 2010

Desember 15, 2010 -

Tembung Katrangan

Tembung katrangan yaiku tembung kang mratelakake katrangan marang tembung kriya, utawa saliyane tembung aran. Amarga yen nerangake tembung aran banjur dadi tembung kaanan.
Tuladha:
- Aisyah kerep nangis.
- Ega durung nyapu latar.
- Teronge Yu Warni isih akeh.
- Agus mrenene arang-arang.