Minggu, 26 Desember 2010

Desember 26, 2010 -

Ukara Pakon (agnya)

Ukara pakon yaiku ukara kang surasane mrentah marang wong liya, supaya nindakake pagawean kaya karepe sing ngakon. Ukara iki dipungkasi nganggo tandha prentah utawa pakon (!).
Tuladha:
- Supaya aman, dhuwitmu kuwi simpenen bae ana bank!
- Bebekmu kuwi kandhangen bae, supaya ora dipangan asu!
- Awakmu kuwi lara, mula saiki tambakna dhisik bae, Dhik!
- Supaya aman, ndhelika ana guwa iki bae, Mas!
- Simbahmu iki wis tuwa, mula kowe kudu sing gemati!