Selasa, 31 Maret 2015

Maret 31, 2015
Standar Kompetensi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan non sastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan.
Kompetensi Dasar : Membaca Ekstensif teks non sastra dari berbagai sumber.

Seserepan.
Ekstensif : bersifat menjangkau secara luas
Maca Ekstensif tegese maca kang nduweni ancas supaya antuk informasi ingkang wiyar.

  1. Wacan
ING ALUN ALUN KIDUL NGAYOGYAKARTA ANA CANDHIBOROBUDUR
Acara Supermi go launching lan pencatatan Rekor Muri kang mapan Alun – alun Kidul Yogyakarta, setu 9 Agustus 2008 diwujudi kanthi gawe Replika Candhi Borobudur saka Mei Instant. Salah sijine kreator kang asmane Mas Gosong menehi katrangan : “Acara iki pancen spektakuler. Gawe Replika Candhi Borobudur kang ukurane 12,2 X 12,2 meter iki ngentekake 77.480 supermi lan ditandangi jroning wektu seminggu. Sawise dicathet Muri, bakal diaturake GKR Pembayun lan bakal disalurake liwat Dinas Sosial”.
Kejaba gawe Replika Candhi Borobudur ing Alun –alun Kidul uga dicawisake 5.000 porsi Supermi Go, kanggo ngenalake marang masarakat menawa Indofood ing wektu iki duwe produk anyar Supermi mau kanthi telung rasa yaiku Supermi Goreng Rasa Ayam Bawang kang disingkat gobang Goreng Rasa Kari utawa Gokar, Goreng Rasa Soto disebut Goso.
Pancen anggone ngadani acara “Pemecahan Muri “ iki minangka ajang kanggo promosi bab produk anyar Supermi marang masarakat. Kejaba ana acara mangan lan nonton CandhiBorobudur ing Alun – alun Kidul kanthi gratis, panitiya uga bukak bazaar lan nyuguhake manika warna hiburan. Band lokal kang melu nyengkuyung yaiku Sri Rejeki lan artis saka ibu kota yaiku Project Pop.
Kejaba hiburan musik, masarakat bisa nonton semifinal lan final Supermi Soccer. Acara mau diprakarsai dening PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Noodle Division Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta. General manager PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Jateng – DIY Abdulrachman nandhesake yen Pemecahan Muri iku mujudake salah sijine rerangken acara Peluncuran Gobang, Gokar, lan Goso.

Dening : Tatiek Poerwa.
Kapendhet saking Kalawarti Djaka Lodang No. 13 Edisi Agustus 2008. hal 28.

  1. Wangsulana Pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener.
  1. Apa kang dadi isi pokoke wacan ing dhuwur ?
  2. Tulisna isi pokok wacan ing dhuwur ! paling sithik saparagrap !
  3. Saka ngendi sumbere wacan ing dhuwur ? (jeneng, taun, nomor halaman)
  4. Supermi nduweni telung rasa, apa wae rasane ?
  5. Kanggo apa PT. Indofood Sukses Makmur Tbk nganakake acara Supermi Go Lounching lan pencatatan Rekor Muri kang mapan Alun – alun Kidul Yogyakarta ? Apa pamanggihmu (pendapatmu).
C. Coba golekna tembung – tembung kang durung dingerteni !

Sumber: Blog Kangsura