Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
Tembang macapat nongol ing zaman akhir Majapahit, punika pengaruh budaya Hindu rami sayaya sudo, lan sampun wonten nilai pengaruh Islam kirang langkung abad 16 Masehi. Akibate wujud kakawin kale metrum Hindun menika terdesak, lan muncul wujud kidung kale tembang tengahan sarta tembang macapat kale Metrum Jawa asli.

Tembang macapat diciptake dening para wali sanga yaiku Sunan Kalijaga nyiptake Dhandhanggula, Siman Giri nyiptake Asmaradhana lan pocung. Sunan Bonang nyiptake Durma, Sunan Kudus nyiptake Maskumambang lan Mijil, Sunan Muria nyiptaaken sinom lan kinanthi lan Sunan nyiptaake tembang Pangkur.

Dening patokan tembang macapat inggih punika guru gatra yaitu jumlahipun baris ing saben-saben padha, guru wilangan yaiku jumlahipun suku kata/wanda ing saben-saben gatra, lan guru lagu tinimbang swanten vokal ing saben akhir baris.