Minggu, 26 Desember 2010

Desember 26, 2010 -

Sandhangan panyigeg

Jinising sandhangan sing arep dirembug ing wektu iki yaiku sandhangan panyigeg.  
Sandhangan panyigeg / paten ana 4 :
-          Layar ( / )
Tuladhane :   pasar   panulise  ps/
                    Garwa panulise   g/w
                    Gugur panulise  gugu/

-          Wignyan (h )
Tuladhane :   Sayah panulise  syh
                    Wahyu panulise  whyu
                    Gabah panulise  gbh
         
-          Cecek    ( = )
Tuladhane :   Wayang panulise wy=   
                       Sungsang panulise su=s=
                       Menang panulise    men=

-          Pangkon (   \    )
Tuladhane :    Macan  panulise  mcn\
                     Greget  panulise g}get\
                     Dados  panulise  f[fos\