Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015 -

Ngudhal ukara


Manut kalungguhane tembung, ukara bisa diperang-perang. Perangane ukara :
 1. Jejer
  • Perangan pokok ing ukara, umume nganggo jinising tembung aran (kata benda). Carane nggoleki jejer bisa kanthi pitakon apa utawa sapa.
 2. Wasesa
  • Perangane kang ngandharake jejer. Lumrahe nganggo jinising tembung kriya (kata kerja).
 3. Lesan
  • Perangan ukara sing dituju dening jejer. Lumrahe nganggo tembung aran (kata benda).
 4. Katrangan
  • Perangan kang nerangake ukara.
Tuladha :
Mau isuk bapakku tindak sekolah
Bapakku                : jejer
Tindak                    : wasesa
Sekolah                  : lesan
Mau isuk                : katrangan

Parmin tuku manuk ing simpang lima
Parmin : jejer
Tuku : wasesa
Manuk : lesan
Ing simpang lima : katrangan