Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015
Tembung Saroja yaiku tembung loro sing tegese padha utawa meh padha, dirangkep dadi siji, utawa dienggo bebarengan, duweni teges mbangetake.

Tuladha:
- Sayuk rukun
- Pawong mitra
- Gandheng ceneng
- Kajen keringan
- Nunjang palang