Sabtu, 28 Maret 2015

Maret 28, 2015 -

Wernane Karangan

 1. Narasi utawa crita
  Narasi utawa crita yaiku sawijining karangan kang ana gegayutane karo kadadiyan kang ditata adhedhasar urutan wektu. Ing karangan iki prastawane kang nyata lan oleh uga prastawa kang ora nyata (imajinatif).
 2. Deskripsi utawa gambaran
  Deskripsi utawa gambaran yaiku sawijining karangan kang nggambarake prilaku manungsa, ing jaman saiki, swasana sawijining prastawa utawa swasana sawijining panggonan.
  Tuladha:
  - Korban banjir bandang ing Wasior Papua.
  - Swasana ibadhah haji ing Mekah.
 3. Eksposisi
  Eksposisi yaiku sawijining karangan kang maparake sawijining gagasan utawa idhe kanthi menehi katrangan kang jelas. Jenis karangan iki biasane digunakake kanggo menehi informasi marang pamaca.
  Tuladha:
  - Surat lamarn
  - Iklan
  - Laporan ing layang kabar
 4. Persuasi
  Persuasi yaiku sawijining karangan kang menehi bukti-bukti nyata lan tujuane ngajak lan menehi pengaruh marang pamaca supaya melu karo sing dikarepake sing nulis.
  Tuladha:
  - Khotbah
  - Iklan
  - Propaganda
 5. Argumentasi
  Argumentasi yaiku sawijining karangan kang menehi alesan kanggo nguwatake utawa nolak sawijining pendapat utawa idhe (gagasan). Jenis karangan iki sipate objektif.
  Tuladha:
  - Skripsi
  - Karya Ilmiah
  - Thesis
  - Desertasi